Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesarbejde og executive coaching

Jeg har siden 2006 haft ca. 80 poster som bestyrelsesformand eller bestyrelsesmedlem i ca. 50 forskellige aktieselskaber og anpartsselskaber. Det er gennem årene blevet til et stort antal bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og bestyrelsesarrangementer, og jeg er derfor en rutineret deltager.
Jeg gennemførte i 2018 uddannelsen som bestyrelsesformand udbudt af Århus Universitet, og har således også styr på den teoretiske del af bestyrelsesarbejdet.

Min tilgang til bestyrelsesarbejde er fleksibel og uhøjtidelig, om end jeg anbefaler, at der er styr på formalia såsom:

    • Overholdelse af forretningsorden
    • Planlægning af årshjul for bestyrelsen
    • Der afholdes det nødvendige antal møder med dagsorden og referat
    • Væsentlige beslutninger behandles ud fra et omhyggeligt beslutningsgrundlag
    • Der udarbejdes en to-do-liste med ansvarlige og med deadlines

Jeg tilbyder at tage referat og at sørge for to do lister samt øvrige praktiske forhold såsom indkaldelser mm.