Om InvestorLink

InvestorLink

InvestorLink er en konsulentvirksomhed, der hjælper ejerledere og andre SMV virksomheder. 

Samarbejdet sker på konsulentbasis eller gennem aktivt bestyrelsearbejde som bestyrelsesmedlem eller bestyrelsesformand.  Fokus er veldrevne ejerledede virksomheder som ønsker vækst i omsætning og indtjening skabt gennem innovation og forretningsudvikling.

Investorlink ledes af Peter Smedegaard, som siden 2006 har arbejdet aktivt som bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem indenfor stort set alle brancher.

Om Peter Smedegaard
Jeg har gennemført en uddannelse som managementkonsulent, og arbejdet i 12 år for to af Danmarks store virksomheder med udvikling af forretning, produkter, teknologi og strategi. Jeg har gennemført en MBA i Teknologiledelse og Innovation på Ålborg Universitet, og har således oparbejdet stor teoretisk og praktisk erfaring med ledelse af forretningsudvikling og innovation.