De gode investeringsmuligheder


Vi skræddersyer og målretter altid vores hjælp til den individuelle investors investeringskriterier såsom risikoprofil, geografisk fokus, branchemæssigt fokus og så videre. Derved er det muligt at opnå det bedste resultat. Samtidig sørger vi for, at du får de informationer, som du skal bruge for at træffe beslutningen om, hvorvidt du vil tilføre kapital til et givent projekt. Det vil sige, at vi kan stå for investeringsoplæg, risikovurdering, hensigtserklæring, fortrolighedserklæring og konsulentassistance. Vi holder efter behov opfølgende møder med dig igennem hele processen.

Vi er med fra start til slut, og vi sikrer, at det bliver en god proces frem til kapitaltilføring, da det er vigtigt for os, at det ender med et holdbart og succesfuldt partnerskab. Vi lægger især vægt på, at begge parter i en investering er helt afklaret og gensidigt enige om centrale faktorer såsom exitstrategi, vækstplan, tidshorisont med mere.

Jo bedre vi kender dig, jo bedre dealflow kan vi præsentere. Det er vigtigt for os at vide, hvilke kriterier og forventninger du har til fremtidige investeringer, og hvad du gerne vil opnå med din kapital. På den måde vil vi kunne finde de bedste investeringsemner til dig, og du kan komme tættere på at opnå dine mål om at skabe lokale arbejdspladser, en bestemt forankring, en bestemt afkastgrad og risikoprofil, grøn energi - eller hvad der nu er mest vigtigt for dig som investor.