Værdigrundlag


Vores virksomhed er bygget op om tre kerneværdier, der har en indflydelse på, hvordan vi arbejder. De betyder, at vi altid søger at skabe det bedste resultat for både investorer og virksomheder. 

Kvalitet og gode løsninger:

Hos InvestorLink er kvalitet og gode løsninger i centrum. Vi sørger for, at virksomhed og investor passer sammen, så der skabes en holdbar kontrakt mellem de to parter, og at de er afklaret med, hvad de kan forvente af hinanden inden det videre forløb. Dette mener vi er vigtigt for at skabe gode løsninger og succes.

For vores arbejde med virksomhederne betyder det, at vi hjælper jer med at afklare, hvad I har brug for i en investor, og samtidig undersøger vi virksomheden, da det er vigtigt at kende denne for at sikre en vellykket investering.

For vores arbejde med investorerne betyder det, at vi hjælper jer med at undersøge virksomheden grundigt, og vi sørger for at favne de elementer i investeringsoplægget, der er særligt vigtige for jer.

På den måde er vores opgave ikke kun at være bindeled mellem investor og virksomhed, men at sigte efter gode løsninger, skabe klare linjer mellem de to og dermed en høj kvalitet i samarbejdet.

Værdiskabelse:

Det er vigtigt for os i InvestorLink at skabe værdi for vores kunder. Vi er først tilfredse, når vores kunder er tilfredse.

For at skabe mest muligt værdi skræddersyer vi altid forløbet, så det passer til den givne virksomhed og investor. Det betyder, at to forløb aldrig er ens, og vores involvering er tilpasset den konkrete situation. Derudover lægger vi en værdi i, at investor og virksomhed passer sammen, og at der er en tydelig afstemning i forhold til målsætninger, tidsrammer og forventninger.

Vi er overbeviste om, at vi på den måde sikrer værdiskabelse, og at begge parter efter forløbet står med en holdbar løsning samt muligheden for at skabe vækst. Det handler ikke om at få tilført hvilken som helst kapital, men den rigtige kapital. Det handler om at få tilført den kapital og i nogle tilfælde også de kompetencer, der gør det muligt at nå virksomhedens målsætninger, og det er vores fokus med et skræddersyet forløb og tæt samarbejde.

 

Ordentlighed: 

I InvestorLink prioriterer vi ordentlighed. Det, der ligger i det for os, er, at vores kunder altid kan regne med os, og vi vil gøre vores til, at virksomheden kan vækste. Vi følger hele processen, og vi står inde for vores arbejde. Derudover tager vi kun opgaver, vi selv tror på.

I ordentlighed ligger der også for os, at vi finder det vigtigt at være åbne i alle henseender. Det betyder, at vi lægger fakta på bordet, også når det ikke er behageligt. Dette er i sidste ende med til at sikre et godt forløb og resultat.