Peter Smedegaard


Siden 2006 har jeg som investeringsdirektør i Innovationsmiljøet Innovation Midtvest A/S (som fra årsskiftet 2014 er fusioneret ind i Borean Innovation A/S) været med til at administrere midler fra Innovationsmiljøordningen. Jeg har her set flere hundrede ideer og forretningsplaner fra opfindere, iværksættere og virksomheder. På baggrund af disse har jeg haft ansvar for at stifte ca. 30 nye innovative virksomheder, og jeg har været aktiv bestyrelsesmedlem/formand for ca. 35 innovative virksomheder.

Mit arbejde som investeringsdirektør har bragt mig i kontakt med aktørerne indenfor innovation og teknologiudvikling i Danmark.

De virksomheder, som jeg har haft porteføljeansvaret for, har haft en aktiv ”fondsstrategi”. Det vil sige, at selskaberne har haft en plan for hvilke fonde, det ville være relevant at søge udviklingsstøtte fra, og næsten alle virksomhederne har søgt – og fået bevilget midler – ofte af flere omgang. Jeg har således været i tæt berøring med stort set alle tilskudsmuligheder i Danmark lige fra væksthusenes opstartspakker og vækstpakker, regionernes cleantek/energitekpakker, EUDP, GUDP, Fornyelsesfonden/Markedsmodningsfonden, Elforsk, ForskEL, Højteknologifonden og EU.

Ovenstående har også bragt mig tæt på forskningen, idet universiteterne oftest er en integreret partner i de støttede innovationsprojekters gennemførelse. Samtlige danske universiteter har i et eller flere tilfælde således været medansøger i ovennævnte.

Tilskudsordningerne er i mine øjne et godt værktøj til at fremme samarbejde på tværs i samfundet lige fra en opfinder eller forskers ide bliver til en virksomhed sammen med et Innovationsmiljø, prototyper udvikles sammen med universiteter og eksterne virksomheder, demonstrationsprojekter gennemføres med støtte og i samarbejde med samfundet og slutteligt salg af hele eller dele af virksomheden til investorer.

I dag er det dog mit indtryk og min erfaring at samfundet får for lidt ud af mulighederne og midlerne. Der er masser af gode ideer, der er masser af kompetencer, der er støttemuligheder og kapital, og der er adgang til viden og forskning på universiteterne. Men aktørerne kommer desværre ofte for lidt i indgreb med hinanden. Det kan være svært for aktørerne at overskue de mange muligheder og det kan være svært for små og mellemstore virksomheder at finde tid og kræfter til at søge de mange muligheder. Der kan med fordel skabes endnu bedre overblik og måske også bedre koordination mellem de mange muligheder.

Fokus for mig som selvstændig vil derfor bl.a. være på at udvikle nye strukturer, som kan skabe et bedre overblik og et bedre dealflow af investeringsmuligheder for de mange forskellige typer af investorer og fonde, som der er i DK.

Mobil: + 45 27114321    Skype: Petersmedegaard1    E-mail: Ps@investorlink.dk    LinkedIn: http://dk.linkedin.com/in/petersmedegaard