Niels Holst


Niels Holst har siden 2011 arbejdet sammen med Peter Smedegaard. Niels har været Projektleder i innovationsmiljøet Innovation MidtVest A/S, hvor han var en del af et team med ansvar for screening af nye forretningsideer, due diligence, sparring på forretningsplan/præsentation, og udvikling i projekterne frem til endelig investering. 

Niels har efterfølgende været projektleder i Future Energy Technologies ApS – en innovativ teknologibaseret virksomhed i Innovation MidtVests portefølje. Niels har hos Future Energy Technologies arbejdet med forretningsudvikling, etablering af internationale partnerskaber, udvikling af strategier, udarbejdelse af forretningsplan, investeringsoplæg og projektledelse. Niels har efterfølgende været tilknyttet virksomheden som konsulent med ansvar for virksomhedens fundingstrategi og har herigennem oparbejdet en unik og effektiv kompetence i udarbejdelse af højkvalitets fondsansøgninger.

Niels har samtidig fungeret som konsulent for andre selskaber indenfor forretningsudvikling og udviklingsstøtte. Igennem disse opgaver har Niels fået et detaljeret indblik i de mange forskellige muligheder i erhvervsfremmesystemet. Eksempelvis regionale tilskudsordninger fra væksthusene, EUDP, GUDP, MUDP, Markedsmodningsfonden, Innobooster fra Innovationsfonden, Eurostars, SMV Instrument, Horizon2020, mv.

Niels har skrevet succesfulde ansøgninger til flere tilskudsordninger og vil fremover tilbyde denne service i InvestorLink.

Niels’ indsigt og viden om tilskudsmuligheder og andre tiltag i erhvervsfremmesystemet har ført til opstart af Inno-Overblik (www.inno-overblik.dk). Inno-Overblik er en online portal, der har til formål at give et bedre overblik over de mange tiltag og aktører i det danske økosystem. Niels kan derfor være med til at sikre, at netop jeres virksomhed identificere de mest relevante tiltag.

Niels er bosiddende i Ottawa (Canada), men er regelmæssigt i Danmark. Niels har en stærk international profil, der kommer til udtryk i et stort engagement i det internationale startup community. Niels er blandt andet ekstern Expert Reviewer/Jury member for Horizon2020 (EU), Ontario Centres of Excellence (Canada), Venture Cup (Danmark), mfl.

Derudover er Niels medlem af Danish Startup Council, der har til formål at skabe større international opmærksomhed og tiltrække udenlandsk venture capital til danske startups.    

    

Mobil: + 1 613 869 1296    Skype: Niels.holst    E-Mail: Nh@investorlink.dk    LinkedIn: https://ca.linkedin.com/in/nielsholstbp