Styrk din virksomhed


InvestorLink er primært orienteret mod etablerede virksomheder, der har brug for bistand i forhold til den videre udvikling af virksomheden. Her ser vi ofte, at fremmedkapital er en god løsning til at opnå vækst. Dette kan ske gennem udvidelse af virksomhedens forretningsområder, køb af nye maskiner eller andet, der kan gavne i den pågældende situation.

Vi hjælper dig med at finde den rette investor og øvrige finansieringspartnere, skabe klare linjer mellem parterne og få tilført de rette kompetencer. Investorkapital er ofte øremærket til udvikling og vækst, og InvestorLiink kan udarbejde et overblik over mulighederne for at supplere investorkapital med tilskudsmidler, hvilket der kan være gode muligheder for. På den måde kan der ofte opnås synergi.

Vi tilbyder at være med fra start til slut, og vi hjælper med sikre, at det bliver en god proces frem til kapitalindskud, da det er vigtigt for os, at det ender med et holdbart og succesfuldt partnerskab. Derudover er vi ofte involveret i alle de praktiske elementer, og vi kan hjælpe med udvælgelse af investorer, udarbejdelse af investeringsoplæg, afholdelse af møder, hensigtserklæring. Vi tilbyder ligeledes at være tovholder på den afsluttende forhandlingsproces hen imod underskrift på endelige dokumenter.

Vores fokusområder:

  • Udarbejdelse af målrettet investeringsoplæg og procesplan for kapitalfremskaffelsen.
  • Identifikation af og eventuel ansøgning om relevante tilskudsordninger.
  • Rådgivning og udvikling af virksomheden.

Vi har stort fokus på at skræddersy og målrette forløbet i forhold til din virksomhed, så du står med den bedste løsning i sidste ende. Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig af bistand.