Fremmedkapital er en god løsning


Vi oplever, at virksomheder ikke altid er fuldt ud bekendte med fremmedkapital fra specielt investorer og derfor kan have nogle betænkeligheder omkring det. Vores grundholdning er, at det generelt set er en god idé at få fremmedkapital, og at det er en god mulighed for at skabe vækst og opnå de mål, virksomheden har sat. 

Du får derfor her en lille gennemgang af, hvad fremmedkapital er. Fremmedkapital kan komme fra henholdsvis banker eller investorer. Kapitalen er den samme, men vilkårene forskellige, så det skal man være opmærksom på, før et valg træffes.

Fra banker og sparekasser:

  • Ikke alle virksomheder kan låne penge eller få kredit i banken. 
  • Der kan være kaution og solidarisk hæftelse.
  •  Kapitalen skal betales tilbage og ofte med renter (også hvis projektet mislykkes).
  •  Banken tager ikke del i udbytte.

Fra investorer:

  • Kapitalindskud skal som hovedregel ikke betales tilbage (heller ikke, hvis projektet mislykkes)
  •  Investoren har ret til udbytte og indflydelse.
  •  Det er ofte intelligent kapital, hvilket betyder at virksomheden også kan blive tilført ekstra erfaring, kompetencer og netværk.

Vores erfaring er, at det er en fordel med kapitalindskud fra investorer.

Det er et hurtigere og mindre risikofyldt alternativt til, at virksomheden optager rentebærende lån eller bruger årevis på at opspare kapital. Ved investorkapital hæfter virksomheden ikke på samme måde, som ved lånekapital fra banker. Ofte får virksomhederne i investoren en inspirerende sparringspartner.