Den rette investor


Der findes forskellige investorer, og de har alle forskellige tilgange til investeringer, herunder størrelse, formål, ønsker og tidsplan. Det er derfor vigtigt at vide, hvilke investorer, der kan være interesseret i netop dit projekt. Det hjælper vi dig gerne med, og vi arbejder med følgende investorer:

Business angels: 

Business angels er ofte tidligere iværksættere og virksomhedsejere, der har oparbejdet en formue fra salg af egen virksomhed. De afsætter en del af formuen til at investere i virksomheder. De er med til at udvikle den enkelte investering gennem aktivt bestyrelsesarbejde, for derefter at være med til at sælge virksomheden igen. Det er dog ikke alle, der ønsker et frasalg. Udover at tilføre kapital har business angels specialviden, erfaring og netværk, der kan være til gavn for virksomheden. De er på den måde en aktiv investor, der køber sig til en andel af virksomheden gennem kapitalindskud eller aktiekøb. De forventer dermed også ofte en plads i bestyrelsen.

Investeringshorisont: Der kan være både korte og lange horisonter.

Kapitalindskud: 2-500 mio. kr.

Investeringsselskaber:

Investeringsselskaber dækker over flere typer af investorer. Det kan være ventureselskaber og familieejede virksomheder.

Investeringshorisont: 3-7 år

Kapitalindskud: Oftest fra 10 mio. kr. og opefter

Kapitalfonde:

En kapitalfond køber virksomheder, der står overfor en udvikling, hvorefter fonden effektiviserer dem, hjælper med generationsskifte eller geografisk udvidelse. Formålet er at sælge dem igen med profit. De opkøber som regel størstedelen eller hele virksomheder, og de opnår således stemmemajoriteten.

Investeringshorisont: 3-7 år.

Kapitalindskud: Oftest mere end 20 mio. kr.

Inden et møde med investor er det vigtigt at være velforberedt og bevidst om sin virksomheds unikhed, styrker og svagheder, samt hvad der helt præcis forventes af investeringen og investor. Vi hjælper dig med at stå i den bedst mulige forhandlingsposition, så du får mest muligt ud af fremmedkapitalen og kontrakten med investoren.