Arbejdsprocessen


Vi vil gerne skabe mest muligt værdi for dig, så vi skræddersyer altid forløbet. Der er dog nogle faste bestanddele i processen som beskrevet nedenfor.

Trin 1: Vi holder et eller flere uforpligtende møder, hvor vi drøfter mulighederne for et eventuelt samarbejde og får udarbejdet en skræddersyet plan over forløbet, fastsat et honorar samt en tidshorisont for projektet.

Trin 2: Vi undersøger din virksomhed grundigt for at skabe overblik over virksomhedens profil, situation, styrker og svagheder samt udviklingsmuligheder. Ud fra dette kan vi klarlægge mulige tilskudsordninger og investorer. I et tæt samarbejde med dig, hvor du er involveret i hele processen, udarbejder vi en strategiplan, der skal sikre, at I opnår jeres målsætninger.

Trin 3: Efter eventuelt optimeringer af virksomhedens forretningsplan, som vi gerne bistår ved, udarbejder vi en liste over mulige investorer. Listen gennemgår vi sammen, og finder de mest relevante. Vi sender en kort præsentation til disse, der forklarer om virksomheden, situationen, og hvad fremmedkapitalen skal bruges til.

Trin 4: Vi udarbejder i samarbejde med dig et investeringsoplæg, der har fokus på emner, der er relevante for investorerne. Det vil give klarhed for investorerne omkring jeres virksomhed som investeringsmulighed. Herefter indsnævres feltet yderligere.

Trin 5: Vi arrangerer og holder et eller flere møder mellem dig og investorerne. På møderne bekræftes, at begge parter er interesserede i en mulig investering. På disse møder afklares det, om der er grundlag for et videre samarbejde mellem de to parter. Derudover afklares det, om der er gensidig forståelse og enighed i udviklingen af virksomheden samt investors ønsker om indflydelse og rapportering. Ligeledes identificeres emner, der er behov for at få yderligere afklaret, inden begge parter kan træffe beslutningen om at gennemføre investeringen.

Trin 6: Der udarbejdes en hensigtserklæringen. Den indeholder som regel informationer om, hvor meget kapital, der er tale om, og hvad den skal bruges til, hvem sælger og køber er, exitforventninger, estimeret tidsplan og due diligence-processen, hvor investoren får mulighed for at undersøge din virksomhed yderligere og får adgang til fortrolige informationer.

Vores mål er at skabe holdbare og givtige samarbejder, og dette sker gennem et grundigt forarbejde, hvor det sikres, at investor og virksomhed passer sammen, og at der samtidig er klare linjer mellem de to parter. Processen tager oftest mellem 6-12 måneder afhængigt af projektets omfang.