Arbejdsprocessen


Vi vil gerne skabe mest muligt værdi for dig, og derfor skræddersyer vi altid forløbet, men der vil nogle faste bestanddele i processen.

Trin 1: Du modtager en kort præsentation, der forklarer om virksomheden, situationen, og hvad fremmedkapitalen skal bruges til. Jo bedre vi kender dig i forvejen, jo bedre vil vi kunne ramme dine forventninger allerede her.

Trin 2: Vi udarbejder derefter et investeringsoplæg på omkring 20 sider med fokus på emner, du gerne vil have lagt vægt på. Det kan eksempelvis være konkurrentbilledet, prisfølsomhed eller kompetenceprofil for ledelse og bestyrelse. På den måde får vi skræddersyet et oplæg til dig, og du får svar på de spørgsmål, der er vigtige for, at du kan træffe en beslutning.

Trin 3: Vi arrangerer og holder et eller flere møder mellem dig og virksomheden. På disse møder afklares det, om der er grundlag for et videre samarbejde mellem de to parter. Derudover afklares det, om der er gensidig forståelse og enighed i udviklingen af virksomheden samt dine ønsker om indflydelse og rapportering. Ligeledes identificeres emner, der er behov for at få yderligere afklaret, inden begge parter kan træffe beslutningen om at gennemføre investeringen.

Trin 4: Begge parter skriver under på hensigtserklæringen. Det kan være dit eget standarddokument eller en hensigtserklæring, som vi udarbejder og skræddersyer til den enkelte opgave. En hensigtserklæring indeholder som regel informationer om, hvor meget kapital, der er tale om, og hvad den skal bruges til, hvem sælger og køber er, exitforventninger, estimeret tidsplan og due diligence-processen.

Trin 5: Vi holder opfølgende møder efter investeringen er gennemført, hvis det ønskes. Her kan vi drøfte, hvordan det forløber med investeringen, og om det skal overvejes at undersøge flere investeringsmuligheder.

Vores mål er at skabe holdbare og givtige samarbejder. Dette sker gennem et grundigt forarbejde, hvor det sikres, at investor og virksomhed passer sammen, og at der samtidig er klare linjer mellem de to parter. Som bindeled sørger vi for alle detaljerne, og vi er først tilfredse, når du er tilfreds.