Dealflow


Måske kender du det, at du som investor får daglige opkald omkring investeringsmuligheder, men at der er langt imellem de relevante opkald. Det vil vi gerne lave om på hos InvestorLink. 

Vi tilbyder at identificere et flow af de helt rigtige virksomheder og investeringsmuligheder. Vi finder de virksomheder og projekter, der opfylder dine investeringskriterier, og hvor det vil være udbytterigt for begge parter.

De gode investeringscases

Vi identificerer de gode investeringmuligheder udfra den individuelle investors investeringskriterier såsom risikoprofil, geografisk fokus, branche, mv.

Arbejdsprocessen

Vi ønsker at skabe mest muligt værdi og skræddersyr derfor altid forløbet. Processen kan dog nedbrydes i nogle overordnede kategorier.

Tidligere cases

InvestorLink har tidligere været involveret i flere spændende investeringer. Læs mere om disse cases under vores portefølje afsnit.