InvestorLink - Etablering af investeringsselskaber, kapitalfremskaffelse og forbedret dealflow

 

Etablering af investeringsselskaber/fonde

InvestorLink har erfaring med at designe og etablere nye investeringsselskaber og seed/venture capital fonde. Vi hjælper fx med analysearbejde, udarbejdelse af prospekt og kontakt til investorer.

Kapitalfremskaffelse til virksomheder

InvestorLink hjælper din virksomhed med at anskaffe fremmedkapital. Vi tilbyder at være tovholder på hele processen fra udarbejdelse af investeringsoplægget frem til endelig underskrift af aftalen.

Forbedret dealflow til investorer

InvestorLink tilbyder at identificere relevante investeringscases, det netop matcher investorens kriterier. Vi søger i vores omfattende netværk, hvor vi dagligt er i kontakt med potentielle cases.

 

Peter Smedegaard

Adm. Direktør

Læs mere om Peter

Niels Holst

Investeringsdirektør

Læs mere om Niels